دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه