داریوش رفیعی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-05-28 06:33:54


متن آهنگهای داریوش رفیعی

کجایی که از غمت ناله میکند عاشق وفادار گلنار
کجایی که بی تو شد دل اسیر غم دیده ام گهر بارگلنار
...