حمید ندیری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2015-11-20 17:01:05

2015-11-20 18:21:40

2016-01-08 17:28:49


متن آهنگهای حمید ندیری

کسی برای من وتو دلش نسوخت
دستامون از هم جدا دستای سرد
...
خونمون خالیه از تو
رفتی تو واسه همیشه
...