حامد همایون - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-06-15 06:37:53

2018-02-25 06:53:38


متن آهنگهای حامد همایون

دستم تو دست یاره قلبم چه بیقراره
به به به به چی میشه امشب بارون اگر بباره
...
همیشه یادم هست لبخندت چه کرده با قلبم
میباری به جان من نم نم میخواهی مرا ولی کم کم
...