حامد صیفی پور - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-05-21 01:30:36


متن آهنگهای حامد صیفی پور

تو این دنیای آرومی که میبینی
فقط آغوش تو هر لحظه کم دارم
...