جواد معروفی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-11-13 22:44:56

2010-11-13 22:53:04

2011-04-09 17:59:02


متن آهنگهای جواد معروفی

به ناله صبح دم بلبل خوش الحان گفت
که از جفای گل آن می کشم که نتوان گفت
...