جهانگیر صبری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-04-24 00:58:01

2015-05-10 05:08:06


متن آهنگهای جهانگیر صبری

پر از دردم..پر از آهم.
گناهم بی پناهیست.
...
سبد سبد ستاره داری تو چشات، بغل بغل ترانه مونده رو لبات
دلم میخواد هزار تا جون فدات کنم، یه شب نیمه جون باشم توی شبات
...
مهتاب امشب دلم تنگه، میون چشم و دل جنگه
دیدنی های دل امشب، از سر شب همه بی رنگه
...