جمشید شیبانی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-10-17 16:37:30

2010-10-17 16:37:22

2013-05-09 20:57:26

سیمین بری

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-11-16 14:56:46


متن آهنگهای جمشید شیبانی

دلم میخواد به اصفهان برگردم
بازم به اون نصف جهان برگردم
...
باز آمدم باز آمدم
از این سفر باز آمدم
...
با من بگو مگو نکن هرچی بگی جواب داره
دلمو اگه نرنجونی پیش خدا ثواب داره
...
زلف سیاه خوشگلت بوی دل و گلاب میده
نسیم صبحدم داره زلفاتو پیچ و تاب میده
...
دشمن اگه هزار هزار
فشنگاشون قطار قطار
...
ازاد بودم من . ازاد بودم من
گرفتارم تو کردی . مفتون مه رویان عیارم تو کردی
...
سیمین بری گل پیکری آری
از ماه و گل زیباتری آری
...
شاه دخترون دختر گل به سر سرون دختر
شاه دخترون دختر گل به سر سرون دختر
...
بی تو ای روشن گر شب های من
بوسه می زد ناله بر لب های من
...
ز من نپرسی از چه حال زارم
که بی تو چون گذشته روزگارم
...
دلم میگه دوباره برمی گردی
میای توبه کنی از اونچه کردی
...
دوست دارم خنده هاتو
دوست دارم گریه هاتو
...