بیژن سعیدی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


فصل پائیزی

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:38:10

2019-12-30 05:11:06


متن آهنگهای بیژن سعیدی

فصل پاییزی من که میرسه
فصل اندوه سفر سرمیرسه
...