بهروز کشاورز - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2018-01-25 07:21:54


متن آهنگهای بهروز کشاورز

تو زندگیم به جز تو خیلی فرصتا بود
که بی تفاوت از کنارشون گذشتم
...