بهرام دهقانیار - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2015-01-18 15:58:19

گلایه

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2015-01-21 19:22:11


متن آهنگهای بهرام دهقانیار

تو زیر بارون من پشت دیوار
تو خسته از شب من مات مهتاب
...