بنیامین باران - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانهمتن آهنگهای بنیامین باران

دیگه اشکامو بهت نشون نمی دم
جای نقاشیاتم تکون نمی دم
...