بنیامین - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


آقام آقام

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-11 17:26:48

مثل تو

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2012-01-20 15:37:59

2012-01-31 15:42:22

یادم میآد

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:39:13


متن آهنگهای بنیامین

آقام آقام آقام آقام آقام
آقام آقام آقام آقام آقام
...
چشمامو رو هم می ذارم و
تو رو به یادم می آرم و
...
یه عاشق بی قایق تو دریاها
چشماشو می بنده تو رویاها
...
امروز درست یک ساله و ده ماهه و دو روزه که ندیدمت
به حرفی مونده تو دلم دلم میخواد بگم بهت
...