بابک رهنما - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانهمتن آهنگهای بابک رهنما

آرزو ..آرزو ..آرزو ...آرزو ..آرزو ..آرزو
آرزو ..آرزو ..آرزو ...آرزو ..آرزو ..آرزو
...
زندگیمو شناختم با تو
خودمو شناختم با تو
...
پیدا کن مرا ، شاید آشنا باشم با تو ، پیدا کن مرا
آشنا کن مرا با قلب مهربونت ، بیدار کن مرا
...
مگه عاشقت نبودم مگه باورت نداشتم
مگه اخرش خودم رو پای باورم نزاشتم
...
عشق من و تو توی قلبم می مونه
لمس دست تو توی قلبم می مونه
...
(تنهایم،تنهای تنهایم
آزاد از امروز و فردایم)
...