بابا طاهر - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2011-03-08 00:08:24


متن آهنگهای بابا طاهر

تو دوری از برم
تو دوری از برم
...
وقتی عاشق شوی راز دل تو گفته نتونی
وقتی عاشق شوی راز دل تو گفته نتونی
...