ایشان - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-02-20 00:14:34


متن آهنگهای ایشان

تو مثله بارون رو تن خشکم نشستی ، نشستی
مثله یه رگبار ، رگبار بهار اومدی ، رفتی
...