ایرج تیمورتاش - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


گل خزان ندیده

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-14 03:24:34


متن آهنگهای ایرج تیمورتاش

به راه وی تا سحر ماندم
ژاله افشاندم ، او نیامد
...
گل خزان ندیده بهار نو رسیده کنون
که میروی زین گلزار
...