اکبر آزاد - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


بغض

آکورد بر روی متن شعر
خرید نت ۳۰۰۰ تومان


2011-12-03 22:37:32

2014-05-20 23:43:36

بغض

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-05-27 21:13:07


متن آهنگهای اکبر آزاد

خنده زد تا خورشید
روی آیینه ی آب
...
دلم گرفتی تو چه بی بهونه
آیینه ام خالی از آسمونه
...
گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است با ریشه چه می کنید
گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده ای پرواز را علامت ممنوع می زنید با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید
...
بی تو خاکسترم
بی تو خاکسترم
...
همه ی شهر و خبر کن یه شبی.
با نگاهت شور و شر کن یه شبی.
...
زینگونه ام که در غم غربت شکیب نیست
گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست
...
این تویی که تو قصه ها ست ریشه تو درد ما داره
هوای بال و پر زدن برای عاشقا داره
...