امید حجت - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانهمتن آهنگهای امید حجت

میخوام از قصه تنهایی بگم
میخوام از غرور و خودخواهی بگم
...
کنج خونه نشستی و درورو دنیا بستی و
از بس شکایت می کنی به مردن عادت می کنی
...
سادگی آسونه اما ، ساده موندن خیلی سخته
هوسو بیرون دروازه نشوندن خیلی سخته
...