المیرا اسکندری - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-01-04 15:49:45


متن آهنگهای المیرا اسکندری

انقدر به خوبیت عادتم دادی
میترسم از روزی که تنها شم
...