احمدرضا نبی زاده - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2017-07-05 02:12:06


متن آهنگهای احمدرضا نبی زاده

واسه من گل نفرست. دیگه دوستت ندارم
نمیخوام گذشته ها رو باز به خاطر بیارم
...