احمدرضا احمدی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2010-05-10 03:34:44

2010-05-10 03:41:15

2009-12-20 20:14:14

2010-05-10 03:39:00

2010-05-10 03:40:01

2010-05-10 03:31:29

2010-05-10 03:35:56

2010-05-10 03:42:40

2010-05-10 03:27:50

2010-01-20 04:39:05

2010-05-10 03:47:25

2010-05-10 03:38:02

2010-01-20 04:37:01

2010-03-25 23:56:18

2010-03-25 23:58:15

2010-03-26 00:06:46


متن آهنگهای احمدرضا احمدی

مانده از شب های دورادور
بر مسیر خامش جنگل
...
جوی میخواند در دره خموش
با مه آلودی صبحی هم بر
...
اسب سفيدم
اسب صبورم
...
بر سر قایقش اندیشه کنان قایق بان
دائماً میزند از رنج سفر بر سر دریا فریاد:
...
تورا من چشم درراهم
شباهنگام که میگیرند درشاخ "تلاجن" سایه ها رنگ سیاهی
...
خانه ام ابری ست
یكسره روی زمین ابری ست با آن
...

داستان زندگی من به هیچ آئین نخواهد شد جدا
...
شامگاهان که رؤيت ِ دريا
نقش در نقش می‌نهفت کبود ،
...
در شب ِ سرد ِ زمستانی
کوره‌ی ِ خورشيد هم ، چون کوره‌ی ِ گرم ِ چراغ ِ من نمی‌سوزد .
...
دو چشم بسته من رو
صدای خسته من رو
...
« ری را»...صدا می آید امشب
از پشت « کاچ» که بند آب
...
صبح چون روی می گشاید مهر
روی دریا سركش و خاموش
...
روی دیوار سفید خونه مون
من با رنگ سبز یه جاده كشیدم
...
كفش‌هایم كو،
چه كسی بود صدا زد: سهراب؟
...
از مرز خوای می گذشتم
سایه تاریک یک نیلوفر
...
به سراغ من اگر می آیید،
پشت هیچستانم.
...