احسان علیخانی - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانهمتن آهنگهای احسان علیخانی

از تو عبور میکنم.فقط نگاه میکنی
من اشتباه میکنم تو هم گناه میکنی
...