آرش - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانه


2013-12-15 04:09:46

ملودی

خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان


سطح - متوسط
همراه با انگشت نگاری
خرید نت ۳۰۰۰۰ تومان


2014-04-04 23:37:29


متن آهنگهای آرش

ملودی ی ی ی ی......یع...یع...یع.... ملودی ی ی ی ی... یع...یع یع..... ملود ی ی ی ی یع...یع...یع.... ملودی ی ی ی ی... یع...یع یع.....دیش دیش دی دیش....دیش دیش دی دیش
جو....جوی بلا....جی...جیگر طلا....من...پخش و و پلا...بی بریم لالا
...