آراز - متن آهنگها، نت موسیقی و ترانهمتن آهنگهای آراز

سر اومد هم صدایی
نمون دیگه سر دو راهی
...
py Norouz
We will be together all the time
...
من کویرم تویی بارون
تو گریزی از زندون
...