Navaee Navaee Piano Sheet Music


2014-09-08 21:54:05

Navaee Navaee Scent of Yesterday 282014-09-01 03:04:52


Navaie
Abdolvahab Shahid
Aref
Shakila
Sima Bina
Darya Davar
Amir Aram

نوایی نوایی
نوایی نوایی نوایی نوایی
همه باوفایند تو گل بی وفایی
غمت در نهانخانه دل نشیند
بنازی که لیلی
بنازی که لیلی به محمل نشیند
به دنبال محمل چنان زار گریم
به دنبال محمل چنان زار گریم
که از گریه ام ناقه در گل نشیند
که از گریه ام ناقه در گل نشیند
نوایی نوایی
نوایی نوایی نوایی نوایی
همه باوفایند تو گل بی وفایی
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی
زبامی که برخاست مشکل نشیند
زبامی که برخاست مشکل نشیند
بنازم به بزم محبت که آنجا
بنازم به بزم محبت که آنجا
گدایی به شاهی مقابل نشیند
گدایی به شاهی مقابل نشیند
نوایی نوایی
نوایی نوایی نوایی نوایی
همه باوفایند تو گل بی وفایی
خوشا کاروانی که شب راه طی کرد
خوشا کاروانی که شب راه طی کرد
دم صبح اول به منزل نشیند
دم صبح اول به منزل نشیند
به دنبال محمل سبکتر قدم زن
به دنبال محمل سبکتر قدم زن
مبادا غباری به محمل نشیند
مبادا غباری به محمل نشیند
نوایی نوایی
نوایی نوایی آی نوایی نوایی
همه باوفایند
همه باوفایند تو گل بی وفایی
نوایی نوایی
نوایی نوایی آی نوایی نوایی
همه باوفایند
همه باوفایند تو گل بی وفایی
نوایی نوایی
نوایی نوایی آی نوایی نوایی
همه باوفایند
همه باوفایند تو گل بی وفایی