2013-06-08 16:30:19

Nastaran Easy Piano


2014-02-04 09:16:43


Nastaran
Farshid Amin

نسترن با تو دل من
توی گلخونه یاره
وقتی نیستی تک و تنها
لحظه ها رو میشماره
نسترن وقتی میخندی
یه دروغی تو چشاته
نمی گی اما میبینم
دل دیگری باهاته
نسترن ای عشق من حرفی بزن بگو تو رو بخدا
تو دلت مال کیه
تو حواست جای دیگستو خودت نمیدونی بخدا
نمیدونی بخدا
نسترنای عشق من حرفی بزن بگو تو رو بخدا
این اداها چی چیه
تو دلت یک جای دیگستو خودت نمیدونی بخدا
نمیدونی بخدا
نمیدونی بخدا
نمیدونی بخدا
چیزی بگو حرفی بزن اگر نری میره دلم
گلخونه قلب کی بود که عشقتو گرفت ازم
نسترن ای عشق من حرفی بزن بگو تو رو بخدا
تو دلت مال کیه
تو حواست جای دیگستو خودت نمیدونی بخدا
نمیدونی بخدا
نسترنای عشق من حرفی بزن بگو تو رو بخدا
این اداها چی چیه
تو دلت یک جای دیگستو خودت نمیدونی بخدا
نمیدونی بخدا
نمیدونی بخدا
نمیدونی بخدا

نسترن با تو دل من
توی گلخونه یاره
وقتی نیستی تک و تنها
لحظه ها رو میشماره
نسترن وقتی میخندی
یه دروغی تو چشاته
نمی گی اما میبینم
دل دیگری باهاته
نسترن ای عشق من حرفی بزن بگو تو رو بخدا
تو دلت مال کیه
تو حواست جای دیگستو خودت نمیدونی بخدا
نمیدونی بخدا
نسترنای عشق من حرفی بزن بگو تو رو بخدا
این اداها چی چیه
تو دلت یک جای دیگستو خودت نمیدونی بخدا
نمیدونی بخدا
نمیدونی بخدا
نمیدونی بخدا
نمیدونی بخدا