Havaset Nist Scent of Yesterday 39
2016-09-13 04:47:45


Havaset Nist
Babak Jahanbakhsh

بی تو مثل یه دریام
که غرقم توی دردام
خستم از این همه بغض بی سر انجام
غمت تنهاترم کرد
رفاقت کن و برگرد
که از تو جز خودت چیزی نمیخوام.
من.. لب یه پرتگاهمو
غربته یه بی راهمو
تو حواست نیست.
غم دائما” دنبالمو
حرف یه شهر حالمو
تو حواست نیست ، تو حواست نیست.
مثه پنجره ای کهنه
که وا میشه رو به دیوار
یا عکسی خاطره انگیز
که جا مونده زیر آوار
دلم خیلی گرفته
من از خودم که بی چشمات
تو زندگیم فقط مردم
منی که خودمم گاهی
بی تو به جا نیاوردم
دلم خیلی گرفته.
من.. لب یه پرتگاهمو
غربته یه بی راهمو
تو حواست نیست.
غم دائما” دنبالمو
حرف یه شهر حالمو
تو حواست نیست ، تو حواست نیست.
تو حواست
تو ، حواست نیست.