Fale Ghahveh Piano Sheet Music


2014-03-17 20:56:23

Fale Ghahveh Scent of Yesterday 23
2014-03-03 05:10:28


Fale Ghahveh
Composed by: Shadmehr Aghili
Shadmehr Aghili

پی اسم تومیگشتم
ته یه فنجون خالی
دنبال یه طرح تازه
یه تبسم خیالی
فنجونای لب پریده
قهوه های نیمه خورده
من و عشقی که واسه
همیشه مرده
دل به عشق تو سپرده
فال تو رنگ فریبو
گریه های عاشقونست
فال من طنین آخرین ترانست
رنگ قهوه ای چشمات رنگ خوابه
که تا شهر بی نهایت منو برده
اونجا که آخر عشقه
اونجا که مرز سرابه

پی اسم تومیگشتم
ته یه فنجون خالی
دنبال یه طرح تازه
یه تبسم خیالی
فنجونای لب پریده
قهوه های نیمه خورده
من و عشقی که واسه
همیشه مرده
دل به عشق تو سپرده
فال تو رنگ فریبو
گریه های عاشقونست
فال من طنین آخرین ترانست
رنگ قهوه ای چشمات رنگ خوابه
که تا شهر بی نهایت منو برده
اونجا که آخر عشقه
اونجا که مرز سرابه