Dar Fekre To Boodam Piano Sheet Music


2010-09-17 01:58:26

Dar Fekre To Boodam Sheet Music


Add Sheet Music PDF $3.99

Dar Fekre To Boodam Sheet Music

2010-10-30 19:52:48
Easy
2010-10-30 18:49:16

Dar Fekre To Boodam Chords


Add Chords PDF $0.99


2011-12-21 15:22:47
2011-12-21 15:22:47

Dar Fekre To Boodam Scent of Yesterday 41
2016-12-15 07:02:43


Dar Fekre To Boodam (English: I was Thinking about You)
Marzieh
Composed by: Ali Akbar Sheida

اگر مستم من از، عشق تو مستم
عشق تو مستم ،عشق تو مستم
بیا بنشین که دل بردی ز دستم
بردی ز دستم ،بردی ز دستم

آخ دلم پیش تو بندی،پیش تو بنده
یارم مشکل پسند مشکل پسنده،مشکل پسنده
مشکل پسنده ،مشکل پسنده ،مشکل پسنده

مرا عشق رویت دیوونه کرد،دیوونه کرده،دیوونه کرده
میون کوه و دشت ، آواره کرد
آواره کرده ،آواره کرده

آخ دلم پیش تو بندی ،پیش تو بنده
یارم مشکل پسند مشکل پسنده،مشکل پسنده
مشکل پسنده ،مشکل پسنده ،مشکل پسنده

در فکر،درفکر،در فکر تو بودم که یکی
حلقه به در زد، عزیز حلقه به در زد
گفتم ، گفتم صنما قبله نما بلکه تو باشی
تو باشی، تو باشی ،تو باشی

ای حبیب من آآ ای عزیز من آآ

آنکه مرا از تو جدا می سازد
خیر نبیند که چه ها می سازد، خیر نبیند که چه ها میسازد
ای حبیب من ،عشق روی تو شد نصیب من
سوختم ساختم ای بلای جان
سوختم ساختم ای بلای جان