Geryehasho Beman Bedeh Scent of Yesterday 52


2019-07-28 23:57:54


Geryehasho Beman Bedeh
Ario Habibi

ستاره بارونه چشاش اشکاشو دست کم نگیر
بگو بخنداش مال تو گریه هاشو ازم نگیر
از تو نگاه اون بچین ستاره های بی شمار
بار جداییشو ولی رو شونه های من بذار
گریه هاشو به من بده خنده چشماش مال تو
اشکای شورش مال من بگو بخنداش مال تو
فقط میخوام بارونی شه بباره رو ترانه هام
من از چشای خیس اون چیز زیادی نمیخوام
بهشت چشماش مال تو من تو نگاش گر میگیرم
تو مهربونیشو میخوای من واسه اخماش میمیرم
من نمیخوام برنده شم بردن من شکستشه
اما حسودی میکنم به دستی که تو دستشه
گریه هاشو به من بده خنده چشماش مال تو
اشکای شورش مال من بگو بخنداش مال تو
فقط میخوام بارونی شه بباره رو ترانه هام
من از چشای خیس اون چیز زیادی نمیخوام