2015-11-26 18:01:53


Dobareh
Babak Jahanbakhsh

دوباره اشک دوباره درد
دوباره گریه یک مرد
دوباره زخم دوباره آه
یک بازی پر اشتباه
دوباره می بینم تو رو
میگم بمون اما برو
گریه هامو نبین برو
به پای من نشین برو
به پای من نشین برو
عمرتو پای من نریز
به فکر من نباش عزیز
حیف تو قربونی بشی
تو غصه زندونی بشی
عمرتو پای من نریز
به فکر من نباش عزیز
حیف تو قربونی بشی
تو غصه زندونی بشی
عمرتو پای من نریز
به فکر من نباش عزیز
حیف تو قربونی بشی
تو غصه زندونی بشی
عمرتو پای من نریز
به فکر من نباش عزیز
حیف تو قربونی بشی
تو غصه زندونی بشی