2013-07-07 18:19:53


Zendegi
Pouran

چشمای من میل به گریه داره می خواد بباره
دل نمی دونی که چه حالی داره
غصه به جز گریه دوا نداره خدا نداره
هر چی تو دنیا غمه مال منه
روزی هزار بار دل من میشکنه
دل دیگه اون طاقتا رو نداره
پشت سر هم داره بد میاره
از در و دیوار واسه دل میباره
زندگی آی زندگی خسته ام خسته ام
گوشه ی زندون غم دست و پا بسته ام
زندگی آی زندگی خسته ام خسته ام
گوشه ی زندون غم دست و پا بسته ام
هر چی تو دنیا غمه مال منه
روزی هزار بار دل من میشکنه
دل دیگه اون طاقتا رو نداره
پشت سر هم داره بد میاره
از در و دیوار واسه دل میباره