Yeki Bood Yeki Nabood Chords


$0.99


2011-10-04 06:39:20
2011-10-04 06:39:20


Yeki Bood Yeki Nabood
Mehrshad

باز یکی بود یکی نبود
میگذره دنیا مثل رود
همراه رود یا دیر یا زود
باید بریم هممون مسافریم
آدمای سرنوشت
همه رونده از بهشت
نمی دونن روزگار
چی تو فرداشون نوشت
یکی ایستاده رو اوج
یکی افتاده تو موج
یکی تو گل تا گلو
یکی خواب رو پر غو
یکی آزاد و رها
یکی میون می بنده
یکی گریه میکنه
یکی بهش می خنده
توی این روزای سخت
توی این قحطی بخت
سایه نفروشیم به خاک
مرد باشیم مثل درخت