Shazdeh Khanoom Chords


$0.99


2012-01-25 01:14:16
2012-01-25 01:14:16

Shazdeh Khanoom Sheet Music


2011-03-17 03:09:20


Shazdeh Khanoom
Letra por: Mohammad Saleh Ala
Sattar

دوتا دستام مرکبی
تموم شعرام خط خطی
پیش شما شازده خانوم
منم حقیر پا پتی
غرورو وردار و ببر
دلم می گه دلم می گه
غلامی رو به جون بخر
دلم می گه دلم می گه

شازده خانوم قابل باشم
باید بگم به شعر من
خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی
شازده خانوم چه پاکی و چه بیریا
به منزل خود آمدی خود آمدی خود آمدی

عجب عجب چه رند و چه بلا شده دل پدر سوخته ام
باور کنید از شوقتون اشکی شده چشم به در دوخته ام
شازده خانوم قابل باشم
باید بگم به شعر من
خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی
شازده خانوم چه پاکی و چه بیریا
به منزل خود آمدی خود آمدی خود آمدی

فرصت بدین عاشقی رو خدمتتون عرض می کنم
واسه فرار از دلم دو پا دارم دو پا دیگه قرض می کنم
شازده خانوم قابل باشم
باید بگم به شعر من
خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی
شازده خانوم چه پاکی و چه بیریا
به منزل خود آمدی خود آمدی خود آمدی

فرصت بدین عاشقی رو خدمتتون عرض می کنم
واسه فرار از دلم دو پا دارم دو پا دیگه قرض می کنم
شازده خانوم قابل باشم
باید بگم به شعر من
خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی
شازده خانوم چه پاکی و چه بیریا
به منزل خود آمدی خود آمدی خود آمدی