Chi Mishod Age Mishod Chords


$2.99


2011-10-04 06:35:54
2011-10-04 06:35:54


Chi Mishod Age Mishod
Andy

عشق من تموم آرزوی من
چی می شه یبار نگاه کن تو چشام
آخه چشمام می تونن بهت بگن
که من از تو جز تو چیزی نمی خوام
اگه تو یروزی مال من بشی
می رسم به قله آرزوهام
به خدا اکه تو مال من بشی
دیگه من از خدا هیچی نمی خوام
چی می شد اگه می شد
یروزی مال من بشی
بخدا من می میرم اگه تو مال من نشی

چی می شد اگه می شد یروزی عاشقم بشی ارزوهام می میرن اگه تو مال من نشی
وقت دیدار دلم و به زیر پاهات می زارم
نمی دونی که چه قدر می خوام بگم دوستت دارم
وقتی لبخند می زنی وجودم اب می کنی
وقتی از خودت می بدیهارو خواب می کنی
چی می شد ...؟!