2011-04-15 13:45:20


Favareh (English: Fountain)
Pari Zanganeh

فواره فواره
این پله رنگین کمون
فواره فواره
پل زمین و آسمون
فواره
فواره

فواره فواره
چون گرد نقره در فضا
اینجا را آنجا را
پر کرده از صلح و صفا
فواره
فواره

بالا رفت تو آسمون
از اون بالا شد سرگون
بالا رفت تو آسمون
از اون بالا شد سرگون
فواره
فواره
فواره