طوطی کودکانه
2011-05-13 13:07:452011-04-15 13:44:50


طوطی
پری زنگنه

یه طوطی دارم
خیلی پر حرفه
نوکش خمیده

میدونه چیه
هرچی که میگه
همش تقلیده

وقتی ساکته
از توی آینه
خودش رو دیده

خیلی ناقلاست
شیطون و بلاست
این ورپریده

هرچی که میگه
همش تقلیده
هرچی که میگه
همش تقلیده

یه طوطی دارم
خیلی پرحفه
نوکش خمیده

میدونه چیه
هرچی که میگه
همش تقلیده

سلام میکنی
از روی عادت
زود جواب میده

وقتی گفت سلام
معلومه کسی
از راه رسیده

هرچی که میگه
همش تقلیده
هرچی که میگه
همش تقلیده

هرچی که میگه
همش تقلیده
هرچی که میگه
همش تقلیده