بازی صداها کودکانه
2011-05-13 12:37:49

بازی صداها کارناوال حیوانات
2011-04-15 13:44:11


بازی صداها
پری زنگنه
هنگامه مفید

آی بچه ها بشینید
می پرسم به من بگید
صدای گربه چیه
آقا سگه چی میگه

هرکی گفت گاو چی میگه
دارکوب صداش کدومه
صدای بزغاله چیست

حالا که یاد گرفتید
این بازیمون تمومه