جوونی پیانو آسان


2013-07-13 20:47:552013-05-09 20:05:20


جوونی
آهنگساز: حسن شماعی زاده
حسن شماعی زاده

لالایی می خونم روتو می پوشونم بی ترس و اضطراب با من بری به خواب
لالایی می خونم رو تو می پوشونم بی ترس و اضطراب با من بری به خواب
جوونم کن اگه جرم جوونی جوونی کن که پامون گیر باشه
فقط تقدیره که می شه همیه دعا کن عشقمون تقدیر باشه
کجایی خالق اون لحظه می شی که من شادم سر نگاهت
از اینجا هاله ماه رو نگاه کن ببین امشب چقدر ماهه نگاهت
تو نزدیکی که دنیا دور می شه آدم با عشق مغرور می شه
خیالم راحته هستی و هر شب تو آغوش خودم خوابی همیشه
لالایی می خونم رو تو می پوشونم بی ترس و اضطراب با من بری به خواب
آدم بدون روح می مونه روی آب عادت هر شبه با من بری به خواب
لالایی می خونم رو تو می پوشونم بی ترس و اضطر اب با من بری به خواب
من با تو روشنم تنها به من بتاب دست منو بگیر با تو برم به خواب
جوونم کن اگه جرم جوونی جوونی کن رو رویا پا بزارم
تو آغاز همین پایان خوبی چرا روزهای قشنگی با تو دارم
ببین چشم هامو رو دنیا ببندم بزار چیزی به غیر از تو نبینم
فقط دور تو می چرخم همیشه
تو خورشیدی من کل زمینم چجوری پنجره بازه به بیرون تو خوابی ولی بیدار شیشه
. ببین احساس دیروز من و تو چه احساس قشنگی داره می شه
لالایی می خونم روتو می پوشونم بی ترس و اضطراب با من بری به خواب
آدم بدون روح می مونه روی آب عادت هر شبو با من بری به خواب
لالایی می خونم رو تو می پوشونم ابی ترس و اضطراب با من بری به خواب
من با تو روشنم تنها به من بتاب دست منو بگیر با تو برم به خواب دست منو بگیر با تو برم به خواب