نگو تنهایی نت پیانو


2014-07-13 22:13:06

نگو تنهایی بوی دیروز ۲۶2014-06-26 21:40:19


نگو تنهائی
ترانه سرا: هومن اژدری
گلاره

نگو غم نگو تنهایی نگو غم نشستم
نگو آدما رنگوارنگن نگو از دنیا خستم
نگو اشک نگو بی کسی نگو از بی وفایی
سر وعده گریه کردن نگو امشب کجایی
بگو از راه تاریک شاید پشتش سفیده
بگو از آدمایی که کسی هیچوقت ندیده
از قصه هایی که همه میگن چرنده
افسانه هایی از قفس ها و پرنده
بگو خواب بگو توی رویا بگو توی بیداری
شونه هامو واست بیارم تا که سر روش بذاری
بگو من همیشه با تو باهم همیشه
بگو حتی پس از من بدون تو نمیشه
نگو از قلب خاکی که با خون ها جون می گیره
نگو از بند تقدیر که تن ما توش اسیره
نگو قانون دنیاست کسی عاشق نمی میره
نگو بازی تقدیر ما رو از همدیگه می گیره
آخه دلم گرفته از این همه سیاهی
بگو حتی اگه دروغه اگه امیده باقی
دروغات اگه قشنگه اما راستی کشنده
زندگی کردن من به دروغ تو بنده