شنبه ها نت پیانو


2014-04-10 23:36:54

شنبه ها بوی دیروز ۲۴
2014-04-09 23:20:22


شنبه ها
عارف

از هفتا جاده عشق
از پشته آسمونا
آفتابه روزه شنبه
میاد رو پشته بوما
سوقاته شمیه یاره
یارو واسم میاره
دل واسه این سوقاتی
لحظه رو میشماره
جمعه ها خواب ندارم
تا شنبه با یار بیاد
یه لحطه بیقرارم
تا روزه دیدار بیاد
پشته چشای بیدار
قایم میشم بیقرار
شنبه رو از شوق یار
میدوزدم از روزگار
صبح روزای شنبه
آفتاب یه جوره دیگس
قسم به بانیه نور نورش یه نور دیگس
آهای آهای روزگار نیا به دنباله من
شش روزه هفته از تو همین یه روز ماله من همین یه روز ماله من