جعبه جواهر نت پیانو


2014-03-28 22:44:53

جعبه جواهر نت موسیقی


2011-02-23 14:14:39

جعبه جواهر بوی دیروز ۲۴
2014-03-25 21:56:16


جعبه جواهر
ابی

دلم مثل یه جعبه س
جعبه پر جواهر
خونه به رنگ یاقوت
اما خوشه به ظاهر
حیف كه زد و شكستش
هر كه به دستش افتاد

دلم مثل یه باغه
باغ بهار نارنج
واسه تنای خسته
یه جای خلوت و دنج
حیف كه تو این زمونه
عشقه كه رفته از یاد

شب تولد عشق
دلم رو هدیه دادم
به اون كه عاشقم كرد
منو داد بر باد
هدیه رو وانكرده پس فرستاد