اما نمیشه نت پیانو


2014-04-24 19:38:46

اما نمیشه بوی دیروز ۱۹
2013-06-07 17:20:15

اما نمیشه ۲ نت پیانو


2015-02-03 21:09:08


اما نمیشه
معین

میخوام ازت دور شم اما نمیشه
مثل تو مغرور شم اما نمیشه
هزار هزارون بار دل و شکستی
میخوامکه رنجور شم اما نمیشه
آخه دوست دارم، تویی بال و پرم
دنیای منی، ای تاج سرم، دردت به سرم
تا دنیا دنیاست تو مال منی
تو سرنوشتها، تو فال منی
به باغ و بستان من گل نمیخوام
تو بهار هر سال منی
میخوام ازت دور شم اما نمیشه
مثل تو مغرور شم اما نمیشه
هزار هزارون بار دل و شکستی
می خوام که رنجور شم اما نمیشه
آخه دوست دارم، تویی بال و پرم
دنیای منی، ای تاج سرم، دردت به سرم
اگه هر لحظه با من قهر کنی
زندگی رو به کام من سخت کنی
اگه با بهانه های جورواجور
منو رسوا تو این شهر کنی
دل پر از غصه و غم نمیشه
عشق من ذرّه ای کم نمیشه
من فدای قهرو آشتیاتم
به خدا دوست دارم...همیشه
میخوام ازت دور شم اما نمیشه
مثل تو مغرور شم اما نمیشه
هزار هزارون بار دل و شکستی
می خوام که رنجور شم اما نمیشه
آخه دوست دارم، تویی بال و پرم
دنیای منی، ای تاج سرم، دردت به سرم
تا دنیا دنیاست تو مال منی
تو سرنوشتها، تو فال منی
به باغ و بستان من گل نمیخوام
تو بهار هر سال منی
میخوام ازت دور شم اما نمیشه
مثل تو مغرور شم اما نمیشه
هزار هزارون بار دل و شکستی
می خوام که رنجور شم اما نمیشه
آخه دوست دارم، تویی بال و پرم
دنیای منی، ای تاج سرم، دردت به سرم