2010-02-21 07:08:57


یالا
مهدی اسدی

یالا یالا یالا

صد دفعه هر دفعه من زدم عربده
دختر تو سروری سرتری از همه
گفتی سردمه قلبمو پس نده مسخره
خواستن و داشتنت حالا شده مسئله
کمتر کردی منو تو درکم
کم کم کلم نکنی تو شکم
که می خوای با من بمونی یا بکنی ترکم
هه هه نخورده زمین هنوز فکم
من با تو هستمو با تو این دنیا رو عشقه
مثل فرشته ای با تو این دنیا بهشته
جون می دم واسه یه لحظه عاشقی با تو
آتیش می گیرم وقتی می بینم من اون چشماتو
یالا یالا پاشو بیا پیشم
اگه نباشی دیوونه می شم
دیگه دیره قلبم می گه
انگار بازم دارم عاشق می شم
بر فرض اصلا خرتم رسما
دست رو دست نذار بگیر سری دستم
اصلا ترسم نداره یه درصد
پس من رسما شدم مترسک
دختر نکن کاری بگیرم حالی در حالی
که دوست داری باهام باشی تنهایی
تو یه جایی که نداره هیچ در و پیکری
بگو ببینم تو با کیا می پری؟
آروم می شم وقتی دستای تو تو دستامه
عاشقتر می شم وقتی نگات توی نگامه
می میرم بدون برق چشمای سیاهت
با هر جمله می خوام بگم عزیزم من می خوامت
یالا یالا پاشو بیا پیشم
اگه نباشی دیوونه می شم
دیگه دیره قلبم می گه
انگار بازم دارم عاشق می شم
یالا یالا یالا
یالا یالا پاشو بیا پیشم
اگه نباشی دیوونه می شم
دیگه دیره قلبم می گه
انگار بازم دارم عاشق می شم