کوله بار بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


کوله بار
سامان علی بخشی

چشم انتظار من نباش سفر تمومی نداره
عمر خوشی من و تو دیگه دوومی نداره
چشم انتظار من نباش قصه به آخرش رسید
پرنده ی عاشق تو شبونه از قفس پرید. پرید
تورو خدا با گریه هات دیگه پشیمونم نکن
میون آغوش خودت دوباره پنهونم نکن
تورو خدا با گریه هات جون منو به لب نیار
تو کوله بار سفرم برای من نشون نذار
نگاهتو به جاده ندوز امید برگشتنی نیست
نگو چرا میخوای بری بعضی چیزا گفتنی نیست
چشم انتظار من نباش محاله برگشتن من
عشقمو از یادت ببر گناهشم گردن من،من
تورو خدا با گریه هات دیگه پشیمونم نکن
میون آغوش خودت دوباره پنهونم نکن
تورو خدا با گریه هات جون منو به لب نیار
تو کوله بار سفرم برای من نشون نذار
تورو خدا با گریه هات دیگه پشیمونم نکن
میون آغوش خودت دوباره پنهونم نکن
تورو خدا با گریه هات جون منو به لب نیار
تو کوله بار سفرم برای من نشون نذار