نگاهت میکنم بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


نگاهت میکنم
مانی رهنما

نگاهت می کنم شاید
هنوزم عاشفم باشی
کجا پر میکشی از من
تو که میترسی تنهاشی
نگاهت می کنم شاید
شب از عشق تو زیبا شه
یه چیزی مثل دلتنگی
تو چشمای تو پیدا شه
همین که عشقو می فهمی
همین که با تو همدردم
نمیشه یا نمی تونم
یه لحظه از تو برگردم
هنوز دستاتو میگیرم
هنوزم بی تو میمیرم
اگرچه از تو دل کندم
اگرچه از تو دلگیرم
من و تو تازه گل کردیم
حالا که وقت رفتن نیست
به جز دلواپسی حسی
تو فرداهای بی من نیست
نگاهت می کنم شاید
نتونی بگذری از من
هنوزم با تو خوشبختم
تو اوج عشق و دل کندن