میبخشم بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


میبخشم
حمید خندان

بهت حق میدم عاشق شی اگر چه بی تو میمیرم
تو رو آهسته میبخشم تو که بی من سفر کردی
تو که عاشق شدی اما دلم را بی خبر کردی
تو رو آهسته میبخشم که چشمانت شب دریاست
تو که آغوش گرمت هم برای من مث رویاست
تو رو آهسته میبخشم که قلبم را رها کردی
تو که قلب شکستم را به حرفی بر فنا کردی
تو رو آهسته میبخشم اگر چه از تو دلگیرم
بهت حق میدم عاشق شی اگر چه بی تو میمیرم
تو رو آهسته میبخشم تویی که با منی اما
تویی که خاطره ماندی برای یک دل تنها
تو رو آهسته میبخشم تو که چشمم به راه توست
تو که فانوس شبهایم دو چشم همچو ماه توست
تو رو آهسته میبخشم شکستم را تماشا کن
سکوت و بغض شبهای غمینم را تو حاشا کن
تو رو آهسته میبخشم اگر چه ار تو دور هستم
اگر دیگر ندیدی تو بدان از زندگی خسته ام
تو رو آهسته میبخشم اگر چه از تو دلگیرم
بهت حق میدم عاشق شی اگر چه بی تو میمیرم
تو را با عشق می‌بوسم میونه خواب و بیداری
بهم میخندی و انگار توام حس منو داری
تو دنیای منی اما تو دنیای تو من هیچم
تو گوش لحظه‌های تو چه بی‌ آوازه می پیچم
چه معصومانه می‌خندی به من که از تو مایوسم
به من که در حضور ماه تو رو با گریه می‌بوسم
نگاه من پر از بغضه یه بغضی خالی‌ از امید
نگاهی‌ که در آغوشش تو رو آهسته میبخشید
تو رو آهسته میبخشم که حرف آخرم این است
در این غمخانه ی تاریک دل من سخت غمگین است