من و تو بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


من و تو
آهنگساز: یاشار صباحی
فرزاد فرزین

حس درد سبز عشقی
با یه دریا پر از امید
حرمت نجابتت رو
میشه تا خود خدا دید
با یه دریا پر از احساس
منم اون همیشه با تو
گرمیه قلبم و دستام
پیشکش تنهائیه تو

منتو جرات مرگیم
توی لحظه های آخر
میشه تا مرز تن عشق
برسیم مثل یه مادر
من و تو فرصت پروازه همه پرنده هاییم
واسه تا ابد رهایی
ما دو بال آشناییم

میدونم که ما اسیریم
تا که همصدا نخونیم
غربت ترانه ها رو
توی این قفس می مونیم
اگه تا سپیده صبح
برسه فصل اقاقی
میتونیم با لمس این عشق
بشکنیم غرور یاغی

منتو جرات مرگیم
توی لحظه های آخر
میشه تا مرز تن عشق
برسیم مثل یه مادر
من و تو فرصت پروازه همه پرنده هاییم
واسه تا ابد رهایی
ما دو بال آشناییم