2010-02-21 07:08:57


بیا
مهدی یراحی

بیا تا پیداشم تو باش
تا من باشم هنوز
می شینم به هوای دیدن تو
تو با این دل کندن کجا رفتی بی من
بمون نزدیکم به شب رسیدن تو
بیا که رها شم از این همه درد
که صدا شم از این شبه سرد
که تموم بشه فاصله ها
بیا که من از تو خسته ترم ...